Garantibetingelser for forsikringskunder.​

Garantiperioden starter fra den dag, du modtager erstatningsenheden eller den reparerede enhed. For udskiftningsenheder er garantien tolv (12) måneder, og for reparerede enheder gælder en garantiperiode på tre (3) måneder, specifikt for de reparerede dele.

Dækningsomfang garantien er kun gyldig hos Mobilrepair ApS og dækker enhver forringelse af enheden, undtagen i de tilfælde, der er nævnt nedenfor, som opstår inden for garantiperioden.

Undtagelser fra garantidækning inkluderer:

  1. Forbrugsdele som batterier eller beskyttelsesbelægninger, der naturligt forringes over tid, medmindre defekten skyldes materiale- eller produktionsfejl.
  2. Kosmetiske skader som ridser, buler og skader på plastoverflader.
  3. Skader forårsaget af uhensigtsmæssig brug af produktet.
  4. Skader fra ulykker, misbrug, væsker, brand, naturkatastrofer, eller andre eksterne årsager.
  5. Almindelig slitage og naturlig ældning af enheden.
  6. Enheder med fjernet eller manipuleret serienummer.
  7. Skader opstået under service udført af uautoriserede tredjeparter.
  8. Skader forårsaget ved brug, der ikke er i overensstemmelse med udskiftningsenhedens officielle retningslinjer.
  9. Ændrede enheder uden skriftlig tilladelse fra fabrikanten.

Ansvar og begrænsninger Mobilrepair ApS ansvar under garantien er begrænset til reparation eller udskiftning af enheden. Der ydes ikke refusion eller andre kompensationsformer.

Garantikrav procedure for at gøre brug af garantien, skal du indsende et krav med relevant dokumentation og beskrivelse af problemet. Yderligere information og tidsrammer for svar og reparation vil blive kommunikeret ved indgivelse af kravet.

Garanti overførsel garantien er ikke overførbar og gælder kun for den oprindelige køber af enheden.

Softwareopdateringer garantien dækker ikke fejl forårsaget af efterfølgende softwareopdateringer.

Uautoriseret adgang garantien bortfalder, hvis enheden har været udsat for uautoriseret adgang eller ændringer såsom jailbreaking eller rooting.

Miljømæssige begrænsninger garantien dækker ikke skader forårsaget under ekstreme miljøforhold som ekstrem varme, kulde eller fugtighed.

Transport ved brug af garantien Kunden er ansvarlig for at pakke erstatningsenheden eller den reparerede enhed forsvarligt under transport til Mobilrepair i tilfælde af garantikrav.

Leveringsbetingelser for Garantisager

Når det er bekræftet, at en defekt enhed er dækket af garantien, sender Mobilrepair en erstatningsenhed til kunden.

Mobilrepair ApS kan kontaktes her under

Navn(Påkrævet)
Indtast et telefonnummer, hvor vi kan kontakte dig.
E-mail(Påkrævet)
Hvilket forsikringsselskab / udbyder er enheden dækket af?
Beskriv hændelse