Garantivilkår for forsikringskunder.

Garantiperioden starter fra dagen du mottar erstatningsenheten eller den reparerte enheten. For erstatningsenheter er garantien tolv (12) måneder, og for reparerte enheter gjelder en garantiperiode på tre (3) måneder, spesifikt for de reparerte delene.

Omfanget av garantien er kun gyldig hos Mobilrepair ApS og dekker enhver forverring av enheten, unntatt i tilfellene nevnt nedenfor, som oppstår innenfor garantiperioden.

Unntak fra garantidekningen inkluderer:

  1. Forbruksdeler som batterier eller beskyttelsesbelegg som naturlig forringes over tid, med mindre defekten skyldes materiale- eller produksjonsfeil.
  2. Kosmetiske skader som riper, bulker og skader på plastoverflater.
  3. Skader forårsaket av upassende bruk av produktet.
  4. Skader fra ulykker, misbruk, væsker, brann, naturkatastrofer, eller andre eksterne årsaker.
  5. Vanlig slitasje og naturlig aldring av enheten.
  6. Enheter med fjernet eller manipulert serienummer.
  7. Skader oppstått under service utført av uautoriserte tredjeparter.
  8. Skader forårsaket ved bruk som ikke er i samsvar med erstatningsenhetens offisielle retningslinjer.
  9. Endrede enheter uten skriftlig tillatelse fra produsenten.

Ansvar og begrensninger Mobilrepair ApS sitt ansvar under garantien er begrenset til reparasjon eller utskiftning av enheten. Det gis ingen refusjon eller andre former for kompensasjon.

Fremgangsmåte for garantikrav for å benytte deg av garantien, må du sende inn et krav med relevant dokumentasjon og beskrivelse av problemet. Ytterligere informasjon og tidsrammer for svar og reparasjon vil bli kommunisert ved innsending av kravet.

Garantioverføring garantien er ikke overførbar og gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av enheten.

Programvareoppdateringer garantien dekker ikke feil forårsaket av etterfølgende programvareoppdateringer.

Uautorisert tilgang garantien bortfaller hvis enheten har vært utsatt for uautorisert tilgang eller endringer som jailbreaking eller rooting.

Miljømessige begrensninger garantien dekker ikke skader forårsaket under ekstreme miljøforhold som ekstrem varme, kulde eller fuktighet.

Transport ved bruk av garantien Kunden er ansvarlig for å pakke erstatningsenheten eller den reparerte enheten forsvarlig under transport til Mobilrepair i tilfelle av garantikrav.

Leveringsbetingelser for Garantisaker

Når det er bekreftet at en defekt enhet er dekket av garantien, sender Mobilrepair en erstatningsenhet til kunden.

Mobilrepair ApS kan kontaktes her

Navn(Obligatorisk)
Skriv inn et telefonnummer hvor vi kan kontakte deg.
E-post(Obligatorisk)
Hvilket forsikringsselskap/tilbyder er enheten omfattet av
Beskriv hva som skjedde?