Vilkår for brug

General Terms and Conditions for Mobilrepair.dk

 1. Introduktion
  1. Disse almindelige betingelser (herefter omtalt som "Betingelser") gælder for alle tjenester, der leveres af Mobilrepair.dk, en dansk virksomhed registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nr. 35826890, til dens kunder.
  2. Ved at benytte tjenesterne fra Mobilrepair.dk accepterer kunden at være bundet af disse betingelser. Hvis kunden ikke accepterer disse betingelser, bør kunden ikke benytte tjenesterne fra Mobilrepair.dk.
  3. Mobilrepair.dk kan ændre disse betingelser fra tid til anden. Den mest aktuelle version af betingelserne vil være tilgængelig på Mobilrepair.dk's hjemmeside.
  4. Mobilrepair.dk er forpligtet til at beskytte kundernes personlige data i overensstemmelse med Den Generelle Databeskyttelsesforordning (GDPR) for at sikre privatlivets fred og sikkerhed.
 1. Services
  1. Mobilrepair.dk tilbyder reparation og vedligeholdelse af mobile enheder, herunder smartphones og tablets.
  2. Kunden skal give en fuldstændig og præcis beskrivelse af problemet med den mobile enhed samt al relevant information, såsom mærke og model af den mobile enhed.
  3. Mobilrepair.dk vil give et overslag over omkostningerne og tidsrammen for reparation eller vedligeholdelse af den mobile enhed. Kunden skal godkende overslaget, før reparation eller vedligeholdelsesarbejdet kan fortsætte.
  4. Vi vil gøre alt for at reparere eller vedligeholde den mobile enhed så hurtigt som muligt. Mobilrepair.dk kan dog ikke garantere en bestemt tidsramme for afslutning af arbejdet.
 1. Gebyrer og Betaling
  1. Kunden skal betale for de tjenester, der leveres af Mobilrepair.dk i overensstemmelse med overslaget fra Mobilrepair.dk.
  2. Betalinger kan foretages med kreditkort eller bankoverførsel. Kunden skal betale det fulde beløb for overslaget, før arbejdet kan fortsætte.
  3. Hvis kunden undlader at betale for de tjenester, der leveres af Mobilrepair.dk, forbeholder Mobilrepair.dk sig retten til at tilbageholde den mobile enhed, indtil betalingen er foretaget fuldt ud.
 1. Forpligtelse
  1. Mobilrepair.dk er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab, der opstår som følge af reparation eller vedligeholdelse af den mobile enhed, undtagen i tilfælde af skader eller tab forårsaget af Mobilrepair.dk's grove uagtsomhed eller forsætlig misligholdelse.
  2. Mobilrepair.dk kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der opstår som følge af brugen af mobiltelefonen efter reparationen eller vedligeholdelsen er blevet afsluttet.
  3. Kunden er ansvarlig for eventuelle skader eller tab, som skyldes kundens manglende levering af en fuld og præcis beskrivelse af problemet med den mobile enhed eller kundens manglende efterlevelse af Mobilrepair.dk's instruktioner.
 1. Intellektuel Ejendomsret
  1. Kunden garanterer, at kunden ejer eller har ret til at anvende enhver intellektuel ejendomsret i mobiltelefonen.
  2. Kunden skal friholde og beskytte Mobilrepair.dk mod eventuelle krav, skader eller tab som følge af krænkelse af nogen intellektuel ejendomsret i mobiltelefonen.
 1. Fortrolighed og GDPR-overholdelse
  1. Mobilrepair.dk skal opretholde fortroligheden af ​​enhver information, som kunden giver i forbindelse med de tjenester, som Mobilrepair.dk yder, herunder personoplysninger.
  2. Mobilrepair.dk vil behandle personoplysninger i overensstemmelse med GDPR og kun indsamle og behandle personoplysninger, der er nødvendige for udførelsen af ​​tjenesterne.
  3. Mobilrepair.dk vil indhente kundens samtykke, før der indsamles og behandles nogen personoplysninger.
  4. Kunden har ret til at få adgang til, rettet og slettet deres personoplysninger og kan udøve disse rettigheder ved at kontakte Mobilrepair.dk via vores kontaktformular, som findes under 'Kontakt os'-afsnittet.
 1. Gældende lov og værneting
  1. Disse vilkår skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.
  2. Enhver tvist i forbindelse med disse vilkår skal indbringes for de danske domstoles eksklusive jurisdiktion.
 1. Adskillelighed
  1. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves, forbliver de øvrige bestemmelser fuldt gyldige og effektive.
 1. Kontaktinformation
  1. Vedrørende eventuelle spørgsmål eller bekymringer omkring disse Vilkår eller GDPR overholdelse, bedes du kontakte Mobilrepair.dk via vores kontaktformular, som findes under 'Kontakt os' sektionen.